Ми раді вітати вас на нашому сайті.

Ласкаво просимо!

З В І Т

 завідувача  ясел-садка  «Сонечко»   

Антонівської сільської ради             

 Шашенок Лариси Хабібуллівни

 перед колективом та громадськістю

на загальних зборах

01.06.2020

                                                                     

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Закону України «Про охорону праці»,

- Закону України «Про цівільний захист»,

- Закону України «Про дорожній рух»,

- Закону України «Про відпустки»,

- Закону України «Про мови»,

-  Програми виховання і навчання дітей  «Дитина»,

  а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

     Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

           Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

           Безпосереднє керівництво закладом здійснюю я, завідувач,  згідно зі Статутом.

Наш навчальний заклад розрахований на 71 місце, а в 2019 – 2020 н.р виховувалися в середньому   50   дітей  дошкільного віку.

Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками.

У Антонівському закладі зараз функціонують  2 групи  для дітей дошкільного віку. У лютому 2020 року була скорочена одна група. Зараховування дітей  здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії  свідоцтва про народження дитини, згоди про збір  і обробку персональних даних.

           Заклад дошкільної освіти  працює з 7.30 – до 17.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем.

          Навчальний рік у  яслах - садку починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у  закладі освіти повинно проводиться оздоровлення дітей. Але в літній період ЗДО 2 місяці не працює: працівники у відпустці, проводяться ремонтні роботи. На оздоровлення залишається один місяць.

 Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи затверджується  педагогічною радою закладу.

       На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, Інструктивно-методичного листа МОН України від 04.10.2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально – педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9 – 811), всі діти п’ятирічного віку села 100 % охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

       Відповідно моніторингу якості дошкільної освіти: кваліметричному підходу до оцінки розвитку дітей( 1-е оцінювання),  із 17 обстежених дітей   мають високий і достатній рівень знань  76 % (13 дітей) , посередній 24% (4 дитина), мінімальний 0 %. У 2019-2020 навчальному році до школи підуть 16 дошкільнят. У звязку з карантином друге оцінювання не проводилось.

       Планування роботи ЗДО здійснювалося відповідно до Інструктивно – методичних рекомендацій « Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2019 – 2020 навчальному році», листа МОН від 16.06.2019 року. Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи  закладу дошкільної освіти, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес..

      Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фаховой майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садку, району, міста, проходження курсів підвищення кваліфікації .

 

Організація різних форм виховної роботи.

Навчально – виховний процес у  закладі освіти здійснюється відповідно  до Базового компоненту (нова редакція) дошкільної освіти, програмою навчання та виховання дитини від двох до семи років «Дитина».

          Рішення про вибір програм обговорено й схвалено педагогічною радою закладу      (протокол № 1 від 30.08.2019р).

Учасниками навчально – виховного процесу ЗДО є: діти, педагогічні працівники, обслуговуючий персонал, батьки ( особи, які їх заміняють), та інші особи, які беруть участь у навчально – виховній роботі.

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому  закладі залишаються заняття з різних видів діяльності.

У  закладі дошкільної освіти вихователі проводять заняття індивідуальної та групової  форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

-  Тривалість занять для дітей молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;

 -  Середнього дошкільного віку – 20 – 25 хвилин;

 -  Старшого віку – 25 – 30 хвилин.

        Організація життєдіяльності дітей включала в себе гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності.

        Проводились Дні здоров’я, святкові ранки,  екскурсії, музично – спортивні розваги, організовувалися конкурси,  виставки дитячих малюнків та поробок, спільних робіт з батьками та вихователями.

        Річний план навчально – виховної роботи за 2019-2020 н.р.  виконаний повністю.

      Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи завідувача та батьківського комітету ЗДО. Щоб це виконувати – потрібні кошти. У 2019-2020 навчальному році голова фермерського господарства "Ліньков" Олійник Віталій Олександрович  надав допомогу у розмірі 15 тис. грн. для придбання засобу дистанційної передачі даних для топочної ясел-садка "Сонечко".
Цінуємо його підтримку, глибоке розуміння проблем громади та турботу про молоде покоління.

   

1.

Кількість працівників усього

14

                       педагогічний персонал

5

обслуговуючий персонал

9

 

        Впродовж 2019-2020 н.р.  заклад  був повністю укомплектований  педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом згідно зі штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором.

 

.

                                                    Освітній рівень педагогів

 Склад педагогічного колективу ЗДО:1 завідувач, 3 вихователя, 1 музичний керівник. Педагогів з  вищою освітою –4 ,   з середньою спеціальною – 1. Результати вивчення засвідчили задовільний освітній рівень, рівень професійної компетентності і можливостей педагогів ЗДО.

Фаховий рівень педагогів

Показники рівня кваліфікації  -  мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст» - 2 педагога, «Спеціаліст 2 категорії» - 1 педагог;  «Спеціаліст вищої категорії» -  2 педагога; звання «вихователь-методист» - 1 вихователь.

        Одним з пріоритетних напрямків роботи керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.  

       Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Діти одержують 3ри разове харчування при 9,5 годинному перебуванні в ЗДО. Замовлення продуктів  та їх завезення здійснюється ФОП «Клочко Ірина Анатоліївна», ТОВ «Південьторг-СК», Скадовський хлібокомбінат. Медичною сестрою старшою складається меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток.

       Продукти харчування, що постачаються в дитячий заклад  мають сертифікати якості та відповідності. Ціна продуктового набору на день, з січня 2020 р., складає згідно Рішення Антонівської сільської ради   30  грн., в тому числі 70% за рахунок батьків і 30% за рахунок сільського бюджету. 11 дітей мають пільги на харчування 50%, як діти з багатодітних сімей , 2-е дітей мають 50% пільгу, як діти,чиї батьки є учасниками АТО,  10 дітей харчуються безкоштовно, тому що їх батьки працюють в ДПДГ Інституту рису. Норми харчування ми виконуємо на 50 %.

   Я  разом з вихователями тримаємо на постійному контролі оплату за харчування, як наслідок -  борги по батьківській оплаті незначні. Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна роботу щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на групах.

            За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідуючій. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом дитячого садка ведеться і з боку Управління Держпродспоживслужби в Скадовському районі, про що свідчать акти перевірок. Пропозиції вказані в актах, виконуються згідно зазначених термінів, крім виконання норм харчування.

 Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється медичною сестрою старшою Яковенко Л.А. Відповідно до графіку, за наявності вакцин медсестрою проводились щеплення або  надавалися направлення батькам вихованців для проведення щеплення дітям в умовах сімейної амбулаторії, антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам .

Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках.

У дошкільному закладі діє батьківський комітет , як колегіальний орган педагогів та батьків. Сьогодні голова батьківського комітету Дзюба А.А. зробить звіт про благодійні внески.

     Щодня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую управління освіти про прийняті рішення.

   Хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців та спонсорам, владі  за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань